Обединети Нации, ОБСЕ, Виена

Амбасадор:

Г. Игор Џундев

Европска Унија, Брисел

Шеф на мисијата, Амбасадор:

Г-ѓа Агнеза Руси

НАТО, Брисел

Вршител на должност Г. Зоран Тодоров

Совет на Европа, Стразбур

Шеф на мисијата, Амбасадор:

Г. Петар Поп-Арсов

Обединети Нации, Женева

Вршител на должност, Г-ѓа Наташа Хронеска

Обединети Нации, Њу јорк

Вршител на должност Г-ѓа Тања Диневска

Ја покрива и Куба

ФАО, Рим

Прва секретарка:

Сања Митровска

УНЕСКО, Париз

Шеф на мисијата, Амбасадор:

Г-ѓа Јадранка Чаушевска Димов