belgium

БЕЛГИЈА

Амбасада

Амбасадор:

Вршител на должност Г-ѓа Њомза Исмаили

Ги покрива:

Луксембург

ЦРКВИ

МПЦ "Св. Илија"

Chausse de Waterloo 200 A 1060 Bruxelles
Brisel@mpee.mk

БИЗНИСИ