Egypt

EGYPT

Embassy

Ambassador:

Chargé d’Affaires a.i. Mr. Zuko Rizvanski